Vision

Drottningholms Slottsteater
• en unik 1700-talsteater, ett världsarv och en nationell institution med innovativ och tillgänglig verksamhet
• en kulturell angelägenhet, regionalt, nationellt och internationellt, som vänder sig till en bred publik i alla åldrar
• erbjuder föreställningar, visningar och publika evenemang som inspireras av och tar avstamp i 1700-talet, teatern och slottsmiljön
• skapar upplevelser av hög konstnärlig kvalitet som berikar besökarna, känslomässigt och intellektuellt

Strategi

Drottningholms Slottsteater har alltid publiken och besökarna i fokus och förverkligar visionen genom att
• skapa en bred och generös föreställnings-, visnings och evenemangsverksamhet för alla åldrar
• erbjuda ett rikt säsongsprogram från maj-september och enskilda evenemang under perioden oktober-april
• skapa konstnärligt utforskande och underhållande opera-, dans- och teaterföreställningar av högsta kvalitet
• överraska publiken med oväntat innehåll och nya uttryck i evenemangen inom ramen för Drottningholmsteatern Esprit!

Stiftelsen Drottningholms Slottsteaters nämnd

ORDFÖRANDE
Karin Forseke, CBE, utsedd av HM Konungen

LEDAMÖTER
Överintendent Margareta Nisser Dalman, självskriven som chef för Kungl Husgerådskammaren
VD/Operachef Birgitta Svendén, utsedd av Kungl Operan
VD Jan Ankarcrona, utsedd av regeringen
VD Emelie Bergbohm, utsedd av regeringen
Enhetschef Ylva Blank, utsedd av regeringen
VD Anders Frennberg, utsedd av regeringen
Direktör Christer Villard, utsedd av Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner
Professor emeritus Willmar Sauter, Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, adjungerad