Kontakt

Drottningholms Slottsteater är en stiftelse med statliga bidrag och är fr o m 2007 en nationell institution. Vi arrangerar operaföreställningar, konserter, visningar, evenemang samt föreställningar för barn och unga. Vårt uppdrag är att göra vårt gemensamma kulturarv, den världsunika 1700-talsteatern med konstnärligt innovativ och högkvalitativ verksamhet, tillgängligt och attraktivt för fler.

Teatern från 1766 är den enda i sitt slag i världen, med ett ursprungligt, handdrivet, fungerande scenmaskineri och scenbilder med 1700-talets hela kulissvärld. Teaterbyggnaden ingår i världsarvet Drottningholm, Sveriges första.

Vi har vår utåtriktade verksamhet och publik under sommarhalvåret men arbete pågår hela året med planering och förberedelser inför kommande säsong, kostymtillverkning och vård av teaterbyggnaden. Vi är ett fåtal personer anställda året om och upp till 250 personer under säsong.

Medarbetare

Teaterchef • Sofi Lerström
Musikalisk ledare Maria Lindal
Producent • Kristian Holstein
Planerare • Åsa Tillman
Controller • Astrid Palmér
Kommunikation och försäljning • Eva Lundgren
Biljetter • Shahin Hajbarati (biljett@dtm.se)
Externa relationer och press • Elin West 
Visningar och Teaterboden • Josephine Levin
Kostymateljé • Camilla Karlsson, Moa Fors (föräldraledig)
Scenteknisk projektledning • Erik Gullberg/Groundfloor Production (dst@dtm.se)
Belysningsteknisk konsult• Tobias Hallgren/Lumination of Sweden AB (dst@dtm.se)

Ring oss på 08-556 931 00 eller maila på fornamn.efternamn@dtm.se eller angiven adress enligt ovan.

Konstnärlig ledning

Sofi Lerström är teaterchef (VD/konstnärlig ledare) och har till sitt förfogande ett konstnärligt råd samt kan utse en Artist in Residence per säsong.
I det konstnärliga rådet ingår Maria Lindal, musikalisk ledare och Tuvalisa Rangström, dramaturg. Mezzosopranen Ann Hallenberg är Artist in Residence 2019-20.

Stiftelsen Drottningholms Slottsteaters nämnd

ORDFÖRANDE
Karin Forseke, CBE, utsedd av HM Konungen

LEDAMÖTER
Överintendent Margareta Nisser Dalman, självskriven som chef för Kungl Husgerådskammaren
VD/Operachef Birgitta Svendén, utsedd av Kungl Operan
VD Jan Ankarcrona, utsedd av regeringen
VD Emelie Bergbohm, utsedd av regeringen
Enhetschef Ylva Blank, utsedd av regeringen
VD Anders Frennberg, utsedd av regeringen
Direktör Christer Villard, utsedd av Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner
Professor emeritus Willmar Sauter, Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, adjungerad