Esprit!

Esprit! erbjuder underhållande och kunskapsfördjupande evenemang i nya format. Vi står starka i vår tradition och historia men riktar samtidigt blicken mot framtiden och omvärlden. De samtida konstarterna ska kunna möta det starka kulturarvet där nya och oväntade uttryck kan uppstå. Gustav lll:s tid på teatern är en självklar inspirationskälla då experiment med form och innehåll tycktes gränslösa och teatern verkade och växte fram i en internationell kontext.

Esprit! 2017

 

Esprit! 2016