Försommarkonsert i Déjeunersalongen med Anna Paradiso, cembalo och Dan Laurin, blockflöjt.
Möt Roman, kosmopolitisk musiker, kompositör och folkbildare. Vår förste,  store modernist möter den napolitanska lekfullheten det svenska vemodet. Musik av Scarlatti, Roman och Leonardo Leo.
Rastlöshet, nervositet, plötsliga ändringar i karaktär och asymmetriska fraser är typiska element i den neapolitanska stilen och i Romans musik. Det musikaliska pladdret avbryts ibland av improviserade kadenser och passager med så kallade salti duriusculi, dissonerande språng i melodin, som dock inte får stopp på pratet. Det dominerande uttrycket är kontraster och tvära kast. Roman tycks uttrycka en nästan modern tanke med all denna uppsluppenhet som verkar vara tillgjord: kvar blir bara ett vemod, en saknad som så elegant kommer till uttryck ibland i några satser. Inget är, vad det förefaller vara, och förgängligast av allt är musiken. Är detta det första exemplet på svenskt vemod i musiken …?

10 juni kl 19.30 i Déjeunersalongen. 150 kr